1 marca 2016r.
Odpowiedzialność za długi spadkowe:

Dosyć często zgłaszają się do naszej Kancelarii osoby, które otrzymały wezwanie do zapłaty dotyczące zmarłej, bliskiej im osoby. Oczywiście chodzi tu o przypadki gdy po śmierci bliskiej osoby spadkobierca nie przyjął spadku ani go nie odrzucił. Jednym słowem nie zrobił nic. Osoby te stoją przed dylematem co robić? Płacić czy nie? Jeśli kwota nie jest wielka to nie jest do duży problem, ale często są to kwoty rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy?
Jedynym sposobem aby uchronić przed odpowiedzialnością za długi spadkowe jest złożenie do Sądu wniosku o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia  woli o odrzuceniu spadku.
W czasie mojej praktyki zawodowej z powodzeniem prowadziłam takie postępowania w warszawskich sądach. W tego typu sprawach ważne jest aby wykazać, że spadkobierca dochował należytej staranności aby dowiedzieć się czy spadkodawca pozostawił jakieś długi. Co w danych okolicznościach sprawy można uznać za należytą staranność jest rozpatrywane indywidualnie przez Sąd.
Na pewno warto takie postępowanie przeprowadzić w sytuacji gdy grozi nam odpowiedzialność za niechciane, wysokie długi.
Zachęcam aby do sprawy zatrudnić profesjonalnego pełnomocnika gdyż swoją niewiedzą w przedmiocie sprawy można łatwo zaprzepaścić szansę  wygrania sprawy.

WAŻNE :
18 października 2015 roku weszła w życia zmiana ustawy zmieniająca przepisy dotyczące dziedziczenia długów. Zgodnie z przyjętą ustawą, jeśli spadkobierca w ciągu 6 miesięcy od dnia, gdy dowiedział się o spadku, nie złoży oświadczenia o jego odrzuceniu lub przyjęciu, wtedy będzie to oznaczało przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi. Oznacza to w praktyce to, że w przypadku gdy odziedziczymy niechciane długi po tym dniu nie zainteresowanie się spadkiem, czyli nie złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku, nie spowoduje sytuacji, że trzeba będzie spłacać czyjeś długi w przypadku gdy w spadku oprócz długów nie było nic.


15 czerwca 2016r.
Ułatwienia w dostępie do rachunków bankowych spadkodawcy – wkrótce

W dniu 1 lipca br. wchodzi w życie nowelizacja Prawa bankowego. Banki będą zobowiązane  m.in. utworzyć Centralną Informację o Rachunkach.

Będzie to baza zawierająca informacje o:
§  rachunkach bankowych danej osoby (w tym o rachunkach wspólnych),
§  rachunkach bankowych wygasłych z powodu nie korzystania z nich przez posiadacza,
§  rachunkach bankowych prowadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub w tzw. SKOK-ach.

Dostęp do danych zgromadzonych w Centralnej Informacji o Rachunkach będzie miał posiadacz rachunku oraz jego spadkobierca. Spadkobierca będzie miał możliwość złożenia wniosku o udzielenie informacji w dowolnym banku.

W zbiorczej informacji będą znajdować się następujące informacje:

§  wskazanie banku, który prowadzi lub prowadził rachunek,
§  numery rachunków,
§  informacje, czy rachunki nadal są prowadzone.

Wykorzystanie wydruku z Centralnej Informacji o Rachunkach może być szczególnie przydatne w sprawach spadkowych, zwłaszcza gdy nie wiadomo w jakim banku spadkodawca posiadał rachunki bankowe. Do tej pory konieczne było zwracanie się do wszystkich banków osobno w celu uzyskania tej informacji i ponoszenie kosztów z tym związanych. Będzie to duże ułatwienie i uproszczenie całego procesu ustalania masy spadkowej.

Szanowny Użytkowniku! Cenimy Twoją prywatność. Dlatego chcemy prosić Cię o zgodę na wykorzystanie plików cookies (tzw. ciasteczek), zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Dzięki temu, będziemy mogli doskonalić naszą ofertę i świadczyć Ci lepsze usługi marketingowe. Swoją zgodę możesz zmienić w dowolnej chwili w naszym Centrum Prywatności.

Centrum Prywatności

Katarzyna Pluta – Kancelaria Adwokacka