Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wygląda sprawa o rozwód, czym zajmuje się Sąd w postępowaniu rozwodowym, zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Terapia dla par, mediacja nie przyniosły zadowalającego efektu? Stanąłeś pod ścianą, Twojego związku już nie da się uratować? Przyszedł czas na rozwód. Postępowanie rozwodowe zakończy się rozwiązaniem Twojego związku małżeńskiego. Sąd ureguluje wszystkie kwestie związane z opieką nad dziećmi, a także ustalona zostanie wysokość alimentów.

Rozwód

W pierwszej kolejności kiedy chcesz się rozwieść, musisz złożyć pozew do sądu. Jeśli pozew zostanie prawidłowo wniesiony, opłacony, Sąd wyznaczy rozprawę.
Sąd nie rozwiedzie Cię od razu, najpierw musi zbadać, czy rozwód zasługuje na uwzględnienie. Rozkład pożycia małżeńskiego musi być zupełny i trwały.
Rozkład zupełny oznacza, że między małżonkami nie istnieje więź duchowa, (nie kochasz żony, nie chcesz kontynuować z nią małżeństwa), fizyczna i gospodarcza (nie zarządzasz majątkiem wspólnym). Rozpad więzi będzie trwały, kiedy nie widzisz już możliwości na powrót do wspólnego życia z żoną.

Może się tak zdarzyć, że pomimo istnienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, rozwodu nie otrzymasz, bowiem jest to niedopuszczalne. Wówczas Sąd oddali powództwo. Dzieje się tak wtedy, gdy z powodu rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci. Sąd oddali powództwo również gdy z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, np. jeden z małżonków jest trwale chory. Rozwód jest także niedopuszczalny kiedy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, chyba, że małżonek niewinny wyrazi na rozwód zgodę, albo jego domowa byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego

Sąd orzekając rozwód na wniosek jednej ze stron ustala także, czy i który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia. Może być tak, że zostanie ustalona wina obopólna małżonków albo, że winę ponosi tylko jeden z małżonków.

Wina będzie obopólna, jeśli każdy z małżonków zawinił i to niezależnie od stopnia tego zawinienia. Stopień zawinienia nie musi rozkładać się równo po połowie. Może być tak, że jeden z małżonków zawinił na kilku płaszczyznach np. zdradził, znęcał się nad rodziną a drugi tylko i wyłącznie w jednym aspekcie, a mimo to wina będzie obopólna.
Sąd nie będzie orzekał o winie, kiedy obydwoje małżonkowie wniosą o to zgodnie. Wówczas następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Władza rodzicielska nad dziećmi

Jeżeli posiadasz małoletnie dzieci, Sąd orzeknie także o władzy rodzicielskiej nad nimi. Sąd wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi może powierzyć jednemu z rodziców, a władzę rodzicielską drugiego z rodziców ograniczyć do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Jednakże jeśli obydwoje rodziców deklaruje zgodne wykonywanie władzy rodzicielskiej, Sąd powierzy im władzę nad dziećmi, bez ograniczania jej. Często małżonkowie potrafią wypracować zgodne porozumienie wychowawcze, w którym określają zakres władzy rodzicielskiej i sposób jej wykonywania. Takie porozumienie jest załącznikiem do pozwu. Sąd bada, czy rodzicie mają prawdziwe intencje w zakresie władzy rodzicielskie. Czy potrafią współpracować w sprawach dotyczących dzieci i jeśli Sąd nie poweźmie wątpliwości to władzy rodzicielska pozostanie pełna dla obydwojga rodziców.

Kontakty z dziećmi

Musisz wiedzieć, że Sąd orzekając rozwód rozstrzyga także o kontaktach z dzieckiem. Coraz częściej strony wnoszą o nieorzekanie o kontaktach, co nie oznacza zakazu kontaktów. Takie żądanie wynika z tego, iż małżonkowie na bieżąco porozumiewają się w kwestiach kontaktów i nie chcą aby Sąd ustalał na sztywno kontakty. Kolejnym popularnym żądaniem jest pozostawienie przez Sąd nieograniczonych kontaktów, które skutkuje tym, iż rodzice mają dużą swobodę w kształtowaniu kontaktów. Takie rozwiązanie ma rację bytu kiedy potrafisz się porozumieć z drugim małżonkiem.

Ważne: Kontakty z dzieckiem to nie tylko spotkania z nim, ale także m.in. rozmowy telefoniczne, kontakt listowny lub mailowy. Kontakty z dzieckiem to nie tylko uprawnienie, ale i obowiązek rodziców. Zaniechanie tych kontaktów może spowodować konsekwencje nie tylko finansowe, ale być przyczyną dla ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Alimenty

Alimenty są jedną z ważniejszych części składowych wyroku rozwodowego i zarazem najbardziej konfliktogenną. Wysokość alimentów jest wypadkową dwóch czynników: usprawiedliwionych potrzeb dzieci i możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica, który ma płacić alimenty. Często Klienci pytają czy Sąd może nie ustalać alimentów na dziecko, kiedy rodzice w tym zakresie porozumieli się. Odpowiedź brzmi: NIE. Sąd ma obowiązek ustalić koszty utrzymania dziecka i orzec o alimentach. Musisz pamiętać, że alimenty nie są dla rodzica, lecz dla dziecka i na dziecko. Są wyjątki kiedy Sąd odstępuje od orzekania o alimentach np. przy opiece naprzemiennej.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej w sprawie rozwodowej lub pomocy w prowadzeniu Twojej sprawy zapraszamy do kontaktu.

Szanowny Użytkowniku! Cenimy Twoją prywatność. Dlatego chcemy prosić Cię o zgodę na wykorzystanie plików cookies (tzw. ciasteczek), zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Dzięki temu, będziemy mogli doskonalić naszą ofertę i świadczyć Ci lepsze usługi marketingowe. Swoją zgodę możesz zmienić w dowolnej chwili w naszym Centrum Prywatności.

Centrum Prywatności

Katarzyna Pluta – Kancelaria Adwokacka